Facebook Twitter
liveatdot.com

Tối ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm - Chỉ Một Phần Của Chiến Lược Tiếp Thị Internet Thành Công

Đăng trên Tháng Hai 19, 2024 bởi Fred Jensen

Xếp hạng và danh sách công cụ tìm kiếm trên Internet cao có thể xây dựng thương hiệu trang web của bạn và thúc đẩy nhận thức cao hơn về trang web của bạn. Khi các công cụ tìm kiếm như Google nằm trong ba người ban đầu, các cá nhân có thể nhớ lại các trang web ít nhất là 50% của khoảng thời gian đó. Quảng cáo và tiêu đề Banner thường bị bỏ qua và tránh giống như bệnh dịch hạch.

Trong những năm trước vụ nổ internet, các doanh nghiệp đã phải công nhận thị trường và tạo ra các thông điệp của họ vì vậy liên quan đến mục tiêu các thị trường đó. Họ đã sử dụng Mass Medio để cung cấp những tin nhắn này, hy vọng rằng người thích hợp sẽ đọc chúng và mua.

Bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Mọi người đang tìm kiếm trên web cho sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Họ tích cực theo đuổi những điều này trực tuyến.

Khi các từ khóa được khóa trong đó có liên quan cao với tổ chức của bạn, thì loại người này được gửi đến trang web của bạn. Họ là những người dẫn đầu có trình độ cao, với tỷ lệ chuyển đổi và phản hồi cao hơn.

Bây giờ điều tiếp theo là cung cấp nội dung có giá trị. Có một câu nói, "Nội dung là vua", điều này khá đúng. Mọi người truy cập một trang web cho nội dung này. Trang web của bạn cần phải có thể sử dụng và chứa để kích thích một cá nhân. Bạn cần phải ở một vị trí để cân bằng khả năng sử dụng và khả năng hiển thị của trang web của một người.

Bạn có thể có một trang web lý tưởng với nội dung tuyệt vời, tuy nhiên, bạn phải chú ý để đảm bảo nó có thể được tìm thấy. Hoặc bạn sẽ được xếp hạng số 1 trên tất cả các SE chính, tuy nhiên khi mọi người tiếp cận trang web của bạn, bạn sẽ không tìm thấy gì hữu ích trên trang web của riêng bạn.

Có nội dung hữu ích và có thể nhìn thấy đi cùng nhau. Sử dụng SEO trong chiến lược tiếp thị trực tuyến và thương hiệu tổng thể của Yoru sẽ định vị bạn ở bảng xếp hạng lớn hơn của ngành công nghiệp.