Facebook Twitter
liveatdot.com

Tối ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Toàn Diện

Đăng trên Tháng Bảy 22, 2023 bởi Fred Jensen

Tất cả chúng ta đã nghe nói rằng SE là tài nguyên số 1 cho người tiêu dùng phân tích và mua dịch vụ hoặc sản phẩm trực tuyến. Trên thực tế, các nghiên cứu tiếp thị cho thấy hơn 70% người lướt web sử dụng SE để tìm các thương nhân trực tuyến. Sự phân nhánh của thống kê rất dễ dàng: Để tiếp cận các thành viên của thị trường mục tiêu của một người, bạn nên chắc chắn rằng trang web kinh doanh của bạn xuất hiện trong SE's phổ biến.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) có thể hỗ trợ bạn hoàn thành điều đó. SEO thực sự là một kỹ thuật tiếp thị internet quan trọng. Nó có thể giúp một người để trang web trực tuyến của bạn lên bề mặt trong các trang kết quả (SERPs) của công cụ tìm kiếm trên Internet cho các từ khóa có liên quan đến tổ chức của bạn. Ví dụ, trong trường hợp bạn là một huấn luyện viên doanh nghiệp nhỏ và ai đó đang tìm kiếm "huấn luyện viên kinh doanh", nó sẽ rất tốt cho tổ chức của bạn nếu trang web trực tuyến của bạn xuất hiện trong 10 kết quả ban đầu.

Vì vậy, chính xác là SEO là gì? SEO bao gồm việc chọn các từ khóa phù hợp cho cơ thể của bạn cùng với các yếu tố trang khác (thẻ tiêu đề, từ khóa và mô tả thẻ meta, v.v.) Trang web sẽ xuất hiện cho một số từ khóa tìm kiếm. Tối ưu hóa từ khóa trên trang một mình sẽ giúp xếp hạng của bạn. Tuy nhiên, SEO toàn diện phải đạt được kết quả tối ưu. Để tìm vị trí tốt nhất, tập trung vào SEO tất cả cùng nhau, thay vì tập trung vào một kỹ thuật cụ thể.

Đây chắc chắn là một vài thành phần quan trọng của SEO toàn diện:

  • Có nội dung tốt. Cuối cùng, nội dung là vua (hoặc nữ hoàng, bất kể trường hợp nào có thể). Không có nội dung, không có nhiều trang web thích hợp. Nội dung này phải đi bộ một ranh giới tuyệt vời giữa việc cung cấp nội dung hữu ích và bao gồm các từ khóa đầy đủ và có liên quan cho SE.
  • Thường thì thực sự rất khó để tối ưu hóa các trang dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn cho SE, vì mục tiêu dứt khoát của các mặt hàng sẽ là giới thiệu những lợi thế trong ưu đãi của bạn. Tuy nhiên, đơn giản hơn để tối ưu hóa blog và bài viết. Trên thực tế, có thể tạo toàn bộ bài viết và blog xung quanh các từ khóa được ưa chuộng bởi thị trường của bạn.

  • Có điều hướng nhất quán. Cả khách truy cập trang web trực tuyến của bạn và các nhện công cụ tìm kiếm Internet của bạn điều hướng trang web trực tuyến của bạn thông qua các liên kết kết nối các trang khác nhau. Điều hướng nhất quán có nghĩa là những khách hàng tiềm năng này có thể liên hệ với mọi trang trên trang web của riêng bạn ra khỏi mọi trang khác. Ngoài ra, bạn sẽ có được nhiều nhất từ ​​những nỗ lực SEO của bạn.
  • Nhận liên kết đến trang web của bạn. Liên kết đến trang web trực tuyến của bạn đóng một vai trò thiết yếu trong SEO toàn diện. Nhiều SE phổ biến đánh giá mức độ phổ biến của trang web trực tuyến của bạn dựa trên việc đếm số lượng liên kết thời gian vào trang web của bạn. Trang web phổ biến của bạn là, thứ hạng cao hơn nó có được trên SE. Các liên kết tốt nhất là các liên kết từ trang web có uy tín, chất lượng có nội dung miễn phí hoặc liên quan.
  • Bạn sẽ nhận được liên kết đến trang web trực tuyến của mình với một lựa chọn các kỹ thuật, chẳng hạn như viết bài viết, tham gia trao đổi liên kết và tham gia mạng trực tuyến.

    Lấy một phương pháp toàn diện của tối ưu hóa trang web. Áp dụng SEO vào trang web trực tuyến của bạn cùng nhau và luôn đo lường tác động chung của các nỗ lực tiếp thị của một người.